EĞLENCE TEKNOLOJİDE...

  Aşkın Kanunu ....

  Paylaş
  Admin
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 76
  Yaş : 26
  Nerden : Trabzon
  Kayıt tarihi : 18/02/09

  Aşkın Kanunu ....

  Mesaj tarafından Admin Bir Salı Şub. 24, 2009 7:17 pm

  I- Umumi Hükümler

  Madde 1- Herkes aşık olabilir.
  Madde 2- Hiç kimsenin aşkına mani olunamaz.
  Madde 3- İyiyi kötüyü ayıramayan kimse aşık olamaz.
  Madde 4- Aşık sevgilisini kendini sevmeye zorlayamaz.
  Madde 5- Aşık olduğunu iddia eden kimse bunu ispata mecburdur.
  Madde 6- Aşkın karşılıklı olması şart değildir.

  II- İlan-ı Aşk

  Madde 7- İlan-ı aşk, tek taraflı yönetilmesi gerekli bir irade
  beyanıdır. Bu ilan bir şekli mahsusa tabi değildir.
  Madde 8- İlan-ı aşk, yazılı şekilde olursa buna 'Aşk Mektubu' denir.
  Madde 9- İmzasız aşk mektupları hiçbir hüküm ifade etmez. Meğer ki
  Muhtevası yazarının hüviyetini sevgiliye haber vere.
  Madde 10- Aşk ilan-ı sarih (belirgin) olabileceği gibi zimni de
  olabilir.
  Madde 11- Aşk mektubunun yırtılarak mursile(gönderene) iadesi sarih bir redveye yeni bir icaba davet mahiyetindedir.
  Madde 12- Sarih veya zimmen reddedilmemiş bir icaba mahiyetindedir.

  III- Aşk Birliği

  Madde 13- Tarafların karşılıklı olarak ilan-ı aşk etmeleriyle 'aşk
  akdi' doğar.
  Madde 14- Birliğin devamı ve sariyeti için sevgililer hüsnüniyetle her çareye başvurabilir.
  Madde 15- Bu maddelerin uygulanmasında A.K'nın 2.madesi kıyasen tatbik
  edilir.

  IV- Birliğin Sona Ermesi

  Madde 16- Taraflardan biri, diğerinin aşkını istismar ederse kusursuz
  taraf, birliği her zaman ve tek taraflı bir irade beyanı ile feshedebilir.
  Madde 17- Aşıklardan birinin ölümü, ihaneti, yeni bir aşk birliği
  kurması gibi hallerin her birinin vukuunda birlik kendiliğinden fesih
  olur.
  Madde 18- Taraflar karşılıklı olarak anlaşaraktan birliği feshedebilirler. Madde 19- Bir maşuk aynı zamanda bir kaç aşığı idare ediyorsa 'hüsnüniyet' iddiasında bulunamaz.

  V- Sona Ermenin Neticeleri

  Madde 20- Birlik taraflardan birinin ölümü ile sona erirse, diğer
  taraf sevmekte devam edebilir.
  Madde 21- Bir tarafın ihaneti halinde, kusursuz taraf, örf ve adete göre dilediği müeyyideyi tatbik etmekte serbesttir.
  Madde 22- Bu kanunda, hakkında hüküm bulunmayan meselelerde örf ve adet, o dahi yoksa, Aşkın Kanunu'nun umumi hükümleri tatbik olunur.

   Forum Saati C.tesi Mart 23, 2019 10:35 pm